Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací...

Předložení návrhu 25.10.2019
Poslední změna 18.11.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela nařízení vlády reaguje na novelu vodního zákona tím, že upravuje způsob vydání a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových diskontinuálně. Dále novela provádí několik legislativně-technických úprav napravujících nepřesnosti obsažené v přílohách nařízení vlády.

Historie procesu

Vláda

25.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
18.11.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

401/2015 Sb.Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, nál..