Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenské policii

Začátek procesu 17.10.2019
Poslední změna 23.03.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo obrany
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely zákona o Vojenské policii je zlepšit podmínky pro výkon policejní ochrany stanovené tímto zákonem. Novela zákona si proto klade za cíl rozšířit kompetence Vojenské policie v rámci policejní ochrany vojenského materiálu a ostatního majetku státu, rozšířit působnost Vojenské policie na policejní ochranu jednotek ozbrojených sil jiných států a jejich materiálu při průjezdu nebo pobytu na území České republiky či stanovit možnost samostatného působení Vojenské policie při plnění úkolů na území jiných států.

Historie procesu

Vláda

17.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
15.11.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
09.03.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

23.03.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

289/1995 Sb.Lesní zákon
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
141/1961 Sb.Trestní řád
65/2017 Sb.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek