Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o správě voleb

Začátek procesu 18.10.2019
Poslední změna 18.11.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem zákona je změnit základní koncepci soustavy volebních zákonů a pokud možno sjednotit úpravu. To znamená oddělit od úpravy volebních systémů úpravu správy voleb a správě voleb věnovat jeden obecný předpis společný pro všechny druhy voleb. Zákon o správě voleb upraví obecná pravidla státní správy voleb do Parlamentu České republiky, volby prezidenta republiky, voleb do zastupitelstev krajů, voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Evropského parlamentu. Zvláštní pravidla výkonu státní správy těchto voleb, zvláštní podmínky výkonu volebního práva a zvláštní pravidla zjišťování výsledků voleb budou nadále stanovovat zákony upravující jednotlivé druhy voleb.

Historie procesu

Vláda

18.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, ria
18.11.2019Ukončení sběru připomínek 

Prázdný výstup