Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Předložení návrhu 16.10.2019
Poslední změna 27.01.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je v návaznosti na novelu veterinárního zákona, která nabývá účinnosti 14. prosince 2019 a která implementuje evropské nařízení o úředních kontrolách, upravit výši nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly při dovozu živočišných produktů nebo živých zvířat. Tato bude nově určena částkou stanovenou pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly, tzn. kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

Historie procesu

Vláda

16.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
07.11.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
21.01.2020Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

27.01.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 21/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

21/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veteri..

Návrh provádí předpis(y)

166/1999 Sb.Veterinární zákon

Návrh mění předpis(y)

389/2017 Sb.Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo v..