Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Začátek procesu 16.10.2019
Poslední změna 07.11.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je v návaznosti na novelu veterinárního zákona, která nabývá účinnosti 14. prosince 2019 a která implementuje evropské nařízení o úředních kontrolách, upravit mj. problematiku veterinárních osvědčení, specializovaných školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami, veterinárního zákona, vzor průkazu proškolené osoby a vzor průkazu prohlížitele včelstev.

Historie procesu

Vláda

16.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
07.11.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

166/1999 Sb.Veterinární zákon

Návrh mění předpis(y)

342/2012 Sb.Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné zp..