Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb. o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky ...

Začátek procesu 07.10.2019
Poslední změna 29.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Podle stávající právní úpravy podnikatelské subjekty provádějící dovoz zbraní pro náboje typu Flobert a expanzních zbraní nejsou povinny žádat o povolení k dovozu a tyto zbraně tak nepodléhají při svém dovozu žádné evidenci. Dle nové právní úpravy bude nutné nově k jednotlivým obchodním případům dovozu zbraní pro náboje typu Flobert a expanzních zbraní žádat o povolení k dovozu. Touto úpravou dojde zejména k evidenci těchto bezpečnostně citlivých položek do ČR z třetích zemí a současně se zamezí těm dovozům takových to citlivých položek, které by byly v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky a Evropské unie.

Historie procesu

Vláda

07.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
29.10.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

282/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dov..