Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Předložení návrhu 03.10.2019
Poslední změna 01.10.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zpřesňuje stávající instituty, kde je cílem odstranit nebo minimalizovat zjištěné praktické a interpretační problémy. Dále zpřesňuje a doplňuje již transponované směrnice unijního azylového práva. Změny také cílí na větší efektivitu řízení o mezinárodní ochraně, a to včetně navazujícího soudního přezkumu krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem. Zákon dále nově zavádí institut „řízení v případě zvláštní situace“. A v poslední řadě zákon provádí změny týkající se přijímacích podmínek žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a zavádí možnost podílet se na zlepšování prostředí v azylovém zařízení i mimo něj, a to formou činnosti za úplatu formou tzv. zvýšeného kapesného.

Historie procesu

Vláda

03.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria
01.11.2019Ukončení sběru připomínek 
21.09.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

01.10.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

325/1999 Sb.Zákon o azylu
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
221/2003 Sb.Zákon o dočasné ochraně cizinců
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
150/2002 Sb.Soudní řád správní
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích