Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Začátek procesu 03.10.2019
Poslední změna 01.11.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zpřesňuje stávající instituty, kde je cílem odstranit nebo minimalizovat zjištěné praktické a interpretační problémy. Dále zpřesňuje a doplňuje již transponované směrnice unijního azylového práva. Změny také cílí na větší efektivitu řízení o mezinárodní ochraně, a to včetně navazujícího soudního přezkumu krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem. Zákon dále nově zavádí institut „řízení v případě zvláštní situace“. A v poslední řadě zákon provádí změny týkající se přijímacích podmínek žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a zavádí možnost podílet se na zlepšování prostředí v azylovém zařízení i mimo něj, a to formou činnosti za úplatu formou tzv. zvýšeného kapesného.

Historie procesu

Vláda

03.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria
01.11.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

150/2002 Sb.Soudní řád správní
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
325/1999 Sb.Zákon o azylu
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
221/2003 Sb.Zákon o dočasné ochraně cizinců