Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem ...

Předložení návrhu 08.10.2019
Poslední změna 10.01.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela vyhlášky reaguje na nové zmocnění, které bude upraveno v poslední novele zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Ve vyhlášce dochází pouze k menším změnám. Například se nahrazují slova „Evropské společenství“ za slova „Evropská unie“ a dochází k úpravě poznámky pod čarou č. 1 s ohledem na vývoj právních předpisů Evropské unie.

Historie procesu

Vláda

08.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
30.10.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
19.12.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

10.01.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 7/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

7/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů do..

Návrh mění předpis(y)

27/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p..
227/2008 Sb.Vyhláška o paušálních nákladech orgánů kontroly dovozu ze třetích zemí