Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem ...

Začátek procesu 08.10.2019
Poslední změna 30.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela vyhlášky reaguje na nové zmocnění, které bude upraveno v poslední novele zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Ve vyhlášce dochází pouze k menším změnám. Například se nahrazují slova „Evropské společenství“ za slova „Evropská unie“ a dochází k úpravě poznámky pod čarou č. 1 s ohledem na vývoj právních předpisů Evropské unie.

Historie procesu

Vláda

08.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
30.10.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

27/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p..