Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

Začátek procesu 30.09.2019
Poslední změna 30.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vymezení zonace je nezbytné pro stanovení dlouhodobých cílů ochrany a poslání pro jednotlivé části Národního parku Šumava. Na rozdíl od dosavadního pojetí má zonace národních parků jiný význam – již nepředstavuje metody ochrany území NP, ale výlučně managementový režim pro území NP. Na přiloženém odkaze je možno stáhnout mapovou dokumentaci, která novou zonaci zobrazuje - https://owl.mzp.cz/index.php/s/WxUyg4Hiy8aggzG.

Historie procesu

Vláda

30.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny