Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Začátek procesu 30.09.2019
Poslední změna 10.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Nařízení vlády od 1. ledna 2020 zajišťuje zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. Účelem zvýšení platových tarifů je zlepšení hospodářského postavení zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců a zajištění konkurenceschopnosti veřejné správy na trhu práce.

Historie procesu

Vláda

30.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
10.10.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

262/2006 Sb.Zákoník práce
234/2014 Sb.Zákon o státní službě

Návrh mění předpis(y)

304/2014 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
341/2017 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě