Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Začátek procesu 06.09.2019
Poslední změna 02.10.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem návrhu je změnit nařízení vlády určujícího výši odměn zastupitelů, přičemž změna se dotkne toliko jeho přílohy určující výši odměn za výkon funkce uvolněných členů zastupitelstev a maximální výši odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstev obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí nebo obvodů územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy. Změna spočívá v navýšení stávající výše odměn o 7,5 %.

Historie procesu

Vláda

02.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria

Návrh provádí předpis(y)

129/2000 Sb.Zákon o krajích
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
128/2000 Sb.Zákon o obcích

Návrh mění předpis(y)

318/2017 Sb.Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků