Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Začátek procesu 27.09.2019
Poslední změna 27.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Nařízení vlády stanovuje jednotkovou cenu poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody z původních 6 Kč/m3 na 9 Kč/m3.

Historie procesu

Vláda

27.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění

Návrh provádí předpis(y)

164/2001 Sb.Lázeňský zákon

Návrh ruší předpis(y)

150/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje ..