Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Začátek procesu 26.09.2019
Poslední změna 26.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Česká národní banka
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Ke konci června 2020 nabyde účinnosti nová metodika a XBRL taxonomie EBA, která zavádí řady změn ve výkaznictví úvěrových institucí. Novela vyhlášky tak především reaguje na technické úpravy sběru dat podle evropských požadavků v důsledku přechodu na načítání příslušných XBRL taxonomií. Dopad této úpravy technického charakteru bude primárně spočívat ve změnách struktury, formátu a akronymů výkazů, nikoliv ve věcném rozsahu vykazování.

Historie procesu

Vláda

26.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění

Návrh mění předpis(y)

346/2013 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance