Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

Začátek procesu 26.09.2019
Poslední změna 17.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Česká národní banka
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Ke konci června 2020 nabyde účinnosti nová metodika a XBRL taxonomie EBA, která zavádí řady změn ve výkaznictví úvěrových institucí a investičních podniků. Novela vyhlášky tak především reaguje na technické úpravy sběru dat podle evropských požadavků v důsledku přechodu na načítání příslušných XBRL taxonomií. Dopad této úpravy technického charakteru bude primárně spočívat ve změnách struktury, formátu a akronymů výkazů, nikoliv ve věcném rozsahu vykazování.

Historie procesu

Vláda

26.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
17.10.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

424/2017 Sb.Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu