Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Předložení návrhu 17.09.2019
Poslední změna 15.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Mezi hlavní principy navrhované právní úpravy patří zjednodušení konceptu významné tržní síly, která bude konstruována jako ekonomická převaha stanovená na základě obratového kritéria jedné smluvní strany nad druhou smluvní stranou, kdy smluvní strana s vyšším čistým obratem než druhá smluvní strana má vždy ekonomickou převahu, tzn. významnou tržní sílu. Dále dochází k úpravě zneužití významné tržní síly, kterého se bude moci dopustit odběratel (popř. aliance), jestliže působí v zemědělském a potravinovém řetězci a jeho obrat za poslední účetní období překročí 5 mld. Kč. Návrh upřesňuje, kdy se bude jednat o zneužití významné tržní síly – zejména při pozdní splatnosti, platbách za přijetí do prodeje, rušení objednávek, jednostranné změně smluvních podmínek, nesouvisejících platbách, náhradě za zhoršení jakosti dodávky, odmítnutí písemného potvrzení smlouvy, zneužití obchodního tajemství, odvetných opatřeních za uplatňování zákonných práv nebo odškodnění za náklady na stížnosti. Závěrem návrh definuje zakázané praktiky, kdy pokud nebudou sjednány ve smlouvě, půjde o vratky, platby za akceptaci zboží k nabídce, náklady na slevy, náklady na reklamu, platbu za uvedení na trh, úhradu za pracovníky a úpravu obchodních prostor.

Historie procesu

Vláda

17.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
15.10.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky

Návrh mění předpis(y)

395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití