Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Předložení návrhu 19.09.2019
Poslední změna 01.03.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je zachovat dosavadní právní úpravu diagnostických zdravotnických prostředků in vitro i po nabytí účinnosti nařízení o zdravotnických prostředcích a nového zákona o zdravotnických prostředcích, a to do doby nabytí účinnosti nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Součástí novely je také změna zákona o správních poplatcích, který je nutné upravit tak, aby byly odlišeny správní poplatky vybírané podle právní úpravy diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, a správní poplatky vybírané v souvislosti s nařízením o zdravotnických prostředcích a novým zákonem o zdravotnických prostředcích. 

Historie procesu

Vláda

19.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
17.10.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
06.01.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

08.01.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
31.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.11.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.12.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

04.01.2021Postoupeno Senátu 
28.01.2021Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

09.02.2021Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní zněnítext

Prezident

12.02.2021Postoupeno prezidentu republiky 
16.02.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

01.03.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 90/2021 Sb. v částce č. 36

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

90/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2..

Návrh mění předpis(y)

268/2014 Sb.Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy