Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Začátek procesu 19.09.2019
Poslední změna 31.01.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Vláda
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je zachovat dosavadní právní úpravu diagnostických zdravotnických prostředků in vitro i po nabytí účinnosti nařízení o zdravotnických prostředcích a nového zákona o zdravotnických prostředcích, a to do doby nabytí účinnosti nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Součástí novely je také změna zákona o správních poplatcích, který je nutné upravit tak, aby byly odlišeny správní poplatky vybírané podle právní úpravy diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, a správní poplatky vybírané v souvislosti s nařízením o zdravotnických prostředcích a novým zákonem o zdravotnických prostředcích. 

Historie procesu

Vláda

19.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
17.10.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
06.01.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

08.01.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
31.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zně..
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích