Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Začátek procesu 19.09.2019
Poslední změna 19.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem návrhu je zachovat dosavadní právní úpravu diagnostických zdravotnických prostředků in vitro i po nabytí účinnosti nařízení o zdravotnických prostředcích a nového zákona o zdravotnických prostředcích, a to do doby nabytí účinnosti nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Součástí návrhu je také změna zákona o správních poplatcích, který je nutné upravit tak, aby byly odlišeny správní poplatky vybírané podle právní úpravy diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, a správní poplatky vybírané v souvislosti s nařízením o zdravotnických prostředcích a novým zákonem o zdravotnických prostředcích. Návrh na změnu zákona o regulaci reklamy je předkládán jako adaptace nařízení o zdravotnických prostředcích, kdy je Státní ústav pro kontrolu léčiv ustanoven orgánem dozoru nad dodržováním zákona v oblasti zdravotnických prostředků a do zákona je vkládána specifická úprava pro zdravotnické prostředky.

Historie procesu

Vláda

19.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění

Návrh mění předpis(y)

40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zně..