Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Začátek procesu 05.09.2019
Poslední změna 02.09.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona má primárně za cíl transponovat do českého právního řádu nové směrnice z oblasti spotřebitelských smluv. Směrnice plně harmonizují některé aspekty smluv o prodeji zboží a poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb spotřebitelům. Harmonizovaná pravidla mají poskytovat spotřebitelům vysokou ochranu při transakcích v celé Unii a vyšší kvalitu života. Směrnice usilují o dosažení rovnováhy mezi vysokou ochranou spotřebitele a podporou konkurenceschopnosti podniků. Směrnice o prodeji zboží dále směřuje k posílení udržitelných spotřebních návyků a oběhového hospodářství. Činí tak zejména zařazením životnosti mezi tzv. objektivní kritéria pro posouzení souladu zboží se smlouvou. Zboží bude vadné, nebude-li mít životnost, jaká je obvyklá pro zboží téhož druhu a jakou může spotřebitel rozumně očekávat.

Historie procesu

Vláda

05.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
03.10.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
24.08.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

02.09.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)