Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Začátek procesu 11.09.2019
Poslední změna 09.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela zákona navyšuje soudní poplatky v souladu s růstem české ekonomiky tak, aby byly obnoveny a posíleny jejich funkce. Cílem navýšení soudních poplatků je především omezit podání účelových a šikanózních žalob, které jsou v mnoha případech podávány za účelem obtěžování žalovaného nebo podány pouze účelově, a to bez zvážení, zdali má tato žaloba šanci u soudu uspět. 

Historie procesu

Vláda

11.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
09.10.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích