Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Začátek procesu 09.09.2019
Poslední změna 16.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška stanovuje základní sazby stravného pro vysílané zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, a to pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích. Částky stanovené vyhláškou mají za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Historie procesu

Vláda

09.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
16.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

262/2006 Sb.Zákoník práce