Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Začátek procesu 09.09.2019
Poslední změna 30.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Obsahem novely vyhlášky jsou pouze parametrické změny. Konkrétně se jedná o popis dálničních kupónů emise 2020 včetně jejich vzorů a změny rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití vozidly o největší povolené hmotnosti nejvýše 3,5 t podléhá povinnosti uhradit časový poplatek.

Historie procesu

Vláda

09.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
30.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

306/2015 Sb.Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem