Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Začátek procesu 11.09.2019
Poslední změna 02.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela doplňuje 50 obcí, jejichž obecní úřady budou provádět agendu ověřování. Zároveň novela vyřazuje 4 obecní úřady ze seznamu úřadů provádějících vidimaci a legalizaci.

Historie procesu

Vláda

11.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
02.10.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

36/2006 Sb.Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu