Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

Začátek procesu 04.09.2019
Poslední změna 02.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Z věcného hlediska nový zákon o zbraních zavádí novou kategorizaci zbraní, novou ohlašovací povinnost u některých zbraní, které doposud registraci ani ohlášení nepodléhaly a výrazně redukuje počet zakázaných doplňků zbraní. Navrhované změny dále reagují na výraznou elektronizaci agendy zbraní a munice a na rušení „papírových“ dokladů vydávaných podle nahrazované právní úpravy. Hlavním cílem navrhované nové právní úpravy je zajištění hladkého přechodu stávajícího systému nakládání se zbraněmi a municí v civilní sféře na koncepčně zcela nový model. Základními principy promítnutými v těchto změnách je zejména:

  • snižování administrativní zátěže jak pro soukromý sektor, tak pro státní správu,
  • elektronizace procesů v dané oblasti,
  • odstraňování duplicit a nejasností a celkové zpřehlednění a racionalizace systému,
  • odstranění mezer v systému nakládání se zbraněmi a municí.

Historie procesu

Vláda

04.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
02.10.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria, připomínky

Návrh ruší předpis(y)

266/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a..
229/2013 Sb.Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem

Návrh mění předpis(y)

553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
40/2009 Sb.Trestní zákoník
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
219/1999 Sb.Zákon o ozbrojených silách ČR
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
262/2006 Sb.Zákoník práce
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
64/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
141/1961 Sb.Trestní řád
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
229/2013 Sb.Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
295/2014 Sb.Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
229/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve ..
38/1994 Sb.Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
240/2000 Sb.Krizový zákon
228/2005 Sb.Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů
341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..