Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o munici

Předložení návrhu 04.09.2019
Poslední změna 02.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem zákona je zajištění přijetí takového zákona o munici, který bude splňovat:

  • zachování kontinuity s vývojem právní regulace munice po roce 1989 a udržení rovnováhy práv a povinností zhmotněné v dosavadním zákoně o zbraních;
  • udržení vysokého standardu podmínek pro získání oprávnění pro nakládání s municí, vysoké úrovně prevence zneužití munice a předcházení mimořádným událostem/závažným haváriím spojeným s municí, a to se současným zachováním předvídatelnosti, transparentnosti a přezkoumatelnosti vrchnostenského rozhodování při aplikaci práva v této oblasti;
  • modernizaci právní úpravy a její zjednodušení, a to jak po právní, tak i technické stránce;
  • odstranění většiny neúčelné administrativy, jakož i duplicit ve vztahu k jiným právním předpisům (např. k zákonu o specifických zdravotních službách, stavebnímu zákonu, právním předpisům v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem);
  • předpoklady pro další rozvoj služeb eGovernmentu, zejména prostřednictvím CRZ a v návaznosti na obecné projekty elektronizace ve veřejné správě (např. Portál občana).

Historie procesu

Vláda

04.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, ria
02.10.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, ria, připomínky

Prázdný výstup