Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Začátek procesu 06.09.2019
Poslední změna 06.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novelou plemenářského zákona byla vypuštěna zmocňovací ustanovení, podle kterých měl prováděcí právní předpis stanovit vzory žádostí. Z tohoto důvodu bylo nutné vypustit úpravu těchto vzorů. Dále dochází k dalším úpravám ustanovení vyhlášky, která se v důsledku novely plemenářského zákona věcně měnila. Například byl mezi vyjmenovaná hospodářská zvířata zařazen zebu. Také bylo zpřesněno nejednoznačné ustanovení týkající se embryotransferu.

Historie procesu

Vláda

06.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria

Návrh provádí předpis(y)

154/2000 Sb.Plemenářský zákon

Návrh mění předpis(y)

448/2006 Sb.Vyhláška o provedení plemenářského zákona