Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

Začátek procesu 06.09.2019
Poslední změna 27.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Ministerstvo vnitra navrhuje zrušit povinnost mít letištní průjezdní vízum pro státní příslušníky Kyrgyzstánu a Turkmenistánu. Na základě analýzy bezpečnostního a migračního vývoje bylo shledáno, že opatření pro tyto státní příslušníky již nepředstavuje migrační hrozbu. Z hlediska dalších zemí uvedených na národním seznamu přetrvává důvodná obava, že zrušení požadavku by mělo negativní migrační důsledky pro Českou republiku, a z těchto důvodů jsou na seznamu ponechány. Zároveň se navrhuje uvést použité názvy zemí v příloze vyhlášky do souladu s číselníkem zemí vydávaným Českým statistickým úřadem.

Historie procesu

Vláda

06.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
27.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR

Návrh mění předpis(y)

428/2010 Sb.Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na..