Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Začátek procesu 06.09.2019
Poslední změna 06.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Důvodem předložení návrhu novely vyhlášky je rozsah věcných změn, ke kterým došlo v průběhu roku 2018, které mají vliv na průměrné základní ceny zemědělských pozemků (dále jen „ZP“). Předložená novela se dotýká úpravy cen ZP celkem u 57 katastrálních územích. Průměrná základní cena ZP byla u 33 katastrálních území snížena a u 23 katastrálních území byla cena zvýšena. Jednomu nově vzniklému katastrálnímu území byla průměrná cena ZP přiřazena. Novela vyhlášky dále zavádí do seznamu nové katastrální území Strýčice, které vzniklo vyčleněním z katastrálního území Radošovice u Českých Budějovic.

Historie procesu

Vláda

06.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění

Návrh provádí předpis(y)

315/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí, a m..

Návrh mění předpis(y)

298/2014 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zeměděls..