Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Začátek procesu 06.09.2019
Poslední změna 06.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška, jejíž změna je předkládána, stanoví dobu lovu jednotlivých druhů zvěře a některé jeho bližší podmínky. Stanovení doby lovu musí reflektovat specifika jednotlivého druhu zvěře a jeho věková stádia s ohledem na biologii zvěře, negativní dopady zvěře na kulturní krajinu, vliv na životní prostředí, bezpečnost lidí a zachování klidového období pro zvěř. Vzhledem k tomu, že od roku 2002, kdy vešla původní vyhláška o dobách lovu v účinnost, se podstatným způsobem změnily podmínky na větší části území České republiky, je tyto třeba upravit.

Historie procesu

Vláda

06.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria

Návrh provádí předpis(y)

449/2001 Sb.Zákon o myslivosti

Návrh mění předpis(y)

245/2002 Sb.Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu