Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků

Předložení návrhu 05.09.2019
Poslední změna 10.12.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dosavadní znění vyhlášky o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů neodpovídá aktuálnímu zmocňovacímu ustanovení. Vyhláška řeší možnost nahlížení do vybraných údajů vedených v Systému eRecept v souvislosti s předepisováním a výdejem léčivých přípravků předepsaných na recept pro konkrétního pacienta a v neposlední řadě reflektuje, že na základě prováděcího předpisu s účinností od 1. 1. 2018 došlo k zavedení povinné elektronické preskripce a situace, ve kterých lze vystavit recept v listinné podobě, jsou výjimečné.

Historie procesu

Vláda

05.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
26.09.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
05.12.2019Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

10.12.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 329/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

329/2019 Sb.Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Návrh provádí předpis(y)

378/2007 Sb.Zákon o léčivech

Návrh ruší předpis(y)

54/2008 Sb.Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pra..
405/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajíc..
177/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajíc..
190/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajíc..
413/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajíc..
415/2017 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů