Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Začátek procesu 06.09.2019
Poslední změna 06.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vzhledem k pozitivním dopadům ekologického zemědělství na složky životního prostředí bude připraveno nové nařízení vlády, kterým bude umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky v délce trvání dvou let. Dalším cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je tak zamezit možnosti zařadit jednotlivé díly půdních bloků současně do opatření ekologické zemědělství dle tohoto nařízení vlády a současně zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství.

Historie procesu

Vláda

06.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria

Návrh provádí předpis(y)

256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství

Návrh mění předpis(y)

76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství