Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Začátek procesu 06.09.2019
Poslední změna 27.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nařízení vlády má za cíl provést změny, které mají spočívat v tom, že v roce 2020 bude možné vstoupit pouze do podopatření zatravňování orné půdy a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku. Od roku 2021 již nebude možné vstoupit do žádného agroenvironmentálně-klimatického opatření. Současně nebude možné v průběhu trvání závazku u podopatření integrovaná produkce révy vinné provést přechod z titulu základní ochrana vinic do titulu nadstavbová ochrana vinic. Vzhledem k pozitivním dopadům agroenvironmentálně-klimatických opatření na složky životního prostředí bude připraveno nové nařízení vlády, kterým bude umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky v délce trvání dvou let. Dalším cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je tak zamezit možnosti zařadit jednotlivé díly půdních bloků současně do agroenvironmentálně-klimatických opatření a současně zařazení do navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Historie procesu

Vláda

06.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
27.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v..
79/2007 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření