Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně - klimatických opatření

Začátek procesu 06.09.2019
Poslední změna 06.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je tedy umožnit žadatelům o dotaci pokračovat v hospodaření způsoby šetrnými k životnímu prostředí aniž by došlo k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky uzavřené v období 2014-2020. Tímto krokem bude moci Česká republika v programovém období 2021-2027 reagovat na nové výzvy v oblasti šetrného hospodaření s přírodními zdroji a v oblasti změn klimatu. V rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství bude podporováno hospodaření v režimu ekologického zemědělství a v režimu přechodu na něj principy, které přímo navazují na principy již dříve stanovené vládou.

Historie procesu

Vláda

06.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, ria

Návrh mění předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu