Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Začátek procesu 29.08.2019
Poslední změna 09.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem návrhu vyhlášky je především zavést lhůty pro zničení použitých hlasovacích lístků a úředních obálek v závislosti na průběhu soudního přezkumu výsledků voleb, a to i se zohledněním podání případné ústavní stížnosti tak, aby tato část volební dokumentace byla soudům k dispozici do definitivního výsledku voleb.

Historie procesu

Vláda

29.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
09.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu
130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
233/2000 Sb.Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR

Návrh mění předpis(y)

152/2000 Sb.Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
59/2002 Sb.Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
233/2000 Sb.Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
294/2012 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
409/2003 Sb.Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu