Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům a o sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících

Začátek procesu 29.08.2019
Poslední změna 19.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Nařízení především upravuje oblast sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a kontaminujících látek. Vzhledem k úpravě evropských nařízení se jedná pouze o dočasnou úpravu s účinností do 14. prosince 2022.

Historie procesu

Vláda

29.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
19.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

166/1999 Sb.Veterinární zákon

Návrh mění předpis(y)

291/2003 Sb.Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o..