Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Začátek procesu 03.09.2019
Poslední změna 03.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška v souladu s příslušným nařízením Evropské unie nově zakotvuje hodnocení rizik geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí. Součástí návrhu jsou i změny, jimiž předkladatel reaguje na aktuální vývoj v oblasti klinických hodnocení léčivých přípravků sestávajících nebo obsahujících geneticky modifikované mikroorganismy. Jedná se zejména o genovou terapii a vakcíny.

Historie procesu

Vláda

03.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění

Návrh provádí předpis(y)

346/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genet..
371/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genet..

Návrh mění předpis(y)

209/2004 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty