Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Začátek procesu 02.09.2019
Poslední změna 23.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nařízení transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2018/958/EU o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy a nastavuje mechanismus předávání údajů o regulovaných povoláních.

Historie procesu

Vláda

02.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
23.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace