Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o katastru nemovitostí

Začátek procesu 19.08.2019
Poslední změna 09.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Český úřad zeměměřický a katastrální
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Předkládaný návrh reaguje na problematickou aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení, při zápisu práv do katastru nemovitostí.

Historie procesu

Vláda

19.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
09.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

256/2013 Sb.Katastrální zákon

Návrh mění předpis(y)

357/2013 Sb.Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)