Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

Začátek procesu 16.08.2019
Poslední změna 30.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláškou dotčenými subjekty jsou účastníci systému veřejného zdravotního pojištění, tj. zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb. Pojištěnci jsou tedy dotčeni pouze zprostředkovaně. Cílem navrhované právní úpravy je stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020, které respektuje dohody uzavřené v dohodovacím řízení. Prioritami pro uzavírání dohod bylo:

  • Podpořit kvalitní a dostupnou péči u poskytovatelů akutní lůžkové péče a u poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče.

  • Navázat na úhrady z minulých let tak, aby bylo dostatek prostředků na navýšení zvláštních příplatků  z let 2018 a 2019 nelékařským zdravotníkům, kteří pracují střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, případně dalšího růstu mezd.

  • Umožnit vyrovnané hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění.

  • Umožnit poskytovatelům zdravotních služeb růst odpovídající finančním možnostem systému.

  • Prosazovat takové úhradové mechanismy, které motivují zdravotní pojišťovny k efektivnímu vynakládání finančních prostředků a poskytovatele zdravotních služeb k zvyšování efektivity v poskytování hrazených zdravotních služeb.

Historie procesu

Vláda

16.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
30.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění