Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Začátek procesu 12.08.2019
Poslední změna 02.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130. Dále napříč nařízením vlády dochází k terminologické úpravě výrazů, které nekorespondují se zavedenou praxí, vyvolávají obsahovou nejistotu daného výrazu či se již v současné době nevyužívají

Historie procesu

Vláda

12.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
02.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci