Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Začátek procesu 12.08.2019
Poslední změna 02.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství jsou transponovány prostřednictvím příloh č. 1, 2, 3, 4 a 9 vyhlášky. Dále dochází k menší formální změně související s úpravou chybně uvedeného označení bodu v příloze č. 4.

Historie procesu

Vláda

12.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
02.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

215/2008 Sb.Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produ..