Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Začátek procesu 15.08.2019
Poslední změna 05.09.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Záchytná služba bude moci být zabezpečena nejen zajištěním dostupnosti lékaře se specializovanou způsobilostí, jak je tomu doposud, ale nově nepřetržitě i lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem, pokud bude nad výkonem jeho činnosti zajištěn odborný dohled lékařem se specializovanou způsobilostí s fyzickou dosažitelností do 20 minut. Skiagrafické pracoviště bude moci personálně zabezpečit kromě radiologa, intervenčního radiologa, neuroradiologa nebo dětského radiologa také pneumolog.

Historie procesu

Vláda

15.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
05.09.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

99/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb