Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře regionálního rozvoje

Předložení návrhu 05.08.2019
Poslední změna 14.04.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně schváleno ve 3. čtení
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná právní úprava rozšiřuje počet měst v rolích nositelů územních strategií pro spádové územní aglomerace a mění se jejich úloha z hlediska odpovědnosti za výběr projektů. Dále dochází k upřesnění koordinační role MMR při finanční podpoře regionálního rozvoje. Účelem navrhované právní úpravy je také specifikace oprávnění MMR v roli Národního orgánu pro koordinaci (dále také jen „NOK“), včetně upřesnění jeho kompetencí tak, aby umožňovala vykonávat efektivně svěřenou pravomoc. Nakonec si navrhovaná právní úprava klade za cíl vyřešit problematiku činnosti a další existence regionálních rad, které v programovém období 2014-2020 již nejsou řídicími orgány a u nichž dochází k postupnému utlumování činnosti v rámci ukončování programového období 2007-2013. V této souvislosti je navrhováno zrušení regionálních rad a přechod všech práv a povinností na právního nástupce, kterým bude Česká republika – MMR.

Historie procesu

Vláda

05.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
02.09.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
02.03.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění, ria

Poslanecká sněmovna

12.03.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
27.01.2021Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
01.04.2021Proběhlo 2. čtenínávrhy
14.04.2021Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Návrh mění předpis(y)

248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje