Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a občanský soudní řád

Začátek procesu 29.07.2019
Poslední změna 26.08.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novelou se omezuje možnost vymáhání peněžitých dluhů vzniklých z právního (nikoliv protiprávního) jednání nezletilého do výše jeho jmění ke dni nabytí plné svéprávnosti. Obdobně se navrhuje limitovat vymáhání smluvních pokut. S ohledem na ochranu práv věřitelů se chce současně zavést ručení zákonného zástupce za dluhy přesahující jmění nezletilého, pokud tyto dluhy vznikly na základě právního jednání, ke kterému dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. V důsledku tak nebude možné, aby osoby vstupovaly do dospělosti s dluhy. Novela také posiluje postavení nezletilého v občanském soudním řízení. Novela dále obsahuje dílčí opatření k prevenci excesivního zadlužení spotřebitelů obecně. 

Historie procesu

Vláda

29.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
26.08.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
17.08.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

26.08.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)