Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a trestní zákoník

Začátek procesu 22.07.2019
Poslední změna 19.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona reaguje zejména na opravu Evropské směrnice, která upravuje oblast pyrotechnických výrobků, dále upravuje odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 a činnosti, které pod pojem „zacházení“ spadají. Novelou zákona se rozšiřuje působnost zákona o pyrotechnice i na fyzické osoby. Rovněž dochází ke změně trestního zákoníku, kde se rozšiřuje skutková podstata trestného činu nedovoleného ozbrojování o výrobu, opatřování a přechovávání pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 nebo P2.

Historie procesu

Vláda

22.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
19.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnic..
40/2009 Sb.Trestní zákoník