Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Začátek procesu 26.07.2019
Poslední změna 16.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Důvodem předložení návrhu je nutnost uvést do souladu unijní a národní právní úpravu v oblasti energetického štítkování a ekodesignu u některých výrobkových skupin (elektrické bubnové sušičky prádla pro domácnost, elektrické trouby pro domácnost, světelné zdroje pro domácnost a předřadníky k zářivkám). Pro tyto výrobkové skupiny byly směrnice o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a směrnice stanovující požadavky na ekodesign nahrazeny nařízeními. Účinností těchto nařízení vznikla situace, kdy je daná oblast upravena přímo použitelným nařízením a zároveň zůstává transponována v národním právním řádu, konkrétně ve vyhlášce o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků. Zároveň jsou požadavky na výše uvedené výrobky uvedené v platném znění vyhlášky o energetickém štítkování a ekodesignu neaktuální, jelikož byly stanoveny v období 1995 – 2002.

Historie procesu

Vláda

26.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
16.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií

Návrh mění předpis(y)

337/2011 Sb.Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie