Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Začátek procesu 06.08.2019
Poslední změna 13.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních byly pro zdravotnické pracovníky doplněny obory „terapeut tradiční čínské medicíny“ a „specialista tradiční čínské medicíny“, čímž se mezi zdravotnické pracovníky zcela nesystémově zařadila jedna skupina léčitelů. Tento krok se stal nebezpečným průlomem, neboť legislativně přiznal čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a tím zvýhodňoval čínské léčitelství oproti jiným léčitelským metodám. Návrh novelizuje vyhlášky, které tento zákon prováděly dle současného znění tak, že vypouští pojmy „terapeut tradiční čínské medicíny“ a „specialista tradiční čínské medicíny“ z vyhlášek v souladu s aktuální zákonným zněním.

Historie procesu

Vláda

06.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
13.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

Návrh mění předpis(y)

55/2011 Sb.Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
189/2009 Sb.Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních