Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Předložení návrhu 06.08.2019
Poslední změna 20.11.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhované změny nařízení vlády reagují především na následující potřeby vyjádřené a obsažené v novele zákona o investičních pobídkách:

  • zvýšit počet žádostí technologických center a center strategických služeb o získání hmotné podpory v rámci investičních pobídek,
  • soustředit podporu výrobních projektů od kvantity ke kvalitě, tj. omezit počet podpořených výrobních projektů s nízkou přidanou hodnotou ve zpracovatelském průmyslu,
  • zachovat, příp. zvýšit objem investic do technologií, event. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v rámci výrobních projektů,
  • zvýšit počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů technologických center a center strategických služeb,
  • udržet/zvýšit počet nových pracovních míst ve státem podporovaných regionech,
  • zvýšit počet žádostí malých a středních podnikatelů o získání hmotné podpory v rámci investičních pobídek.

Historie procesu

Vláda

06.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
16.08.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
04.11.2019Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

20.11.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 299/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

299/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových ..

Návrh provádí předpis(y)

435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti

Návrh mění předpis(y)

515/2004 Sb.Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace n..