Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Začátek procesu 01.08.2019
Poslední změna 22.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je v reakci na změny jiných právních předpisů stanovit vzor průkazu k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb pro státní zaměstnance a zaměstnance v režimu zákoníku práce Českého telekomunikačního úřadu, a to jako součást zápisu jiných údajů na rubové straně služebního průkazu státního zaměstnance.

Historie procesu

Vláda

01.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
22.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích