Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2020

Začátek procesu 30.07.2019
Poslední změna 20.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Český statistický úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Podle zákona o státní statistické službě stanoví Český statistický úřad vyhláškou program statistických zjišťování na následující kalendářní rok. ČSÚ vypracovává návrh vyhlášky v součinnosti s ministerstvy, popřípadě i s jinými správními úřady, a vyhlásí ji vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku ve Sbírce zákonů. Na základě vydané vyhlášky budou ČSÚ a další orgány státní statistické služby (dále též „ministerstva“) realizovat v kalendářním roce 2020 potřebný sběr statistických dat za účelem plnění zákonem stanovených úkolů a taktéž požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropské unie (dále též „EU“). Hlavním zdrojem statistických údajů jsou konkrétní závazná statistická zjišťování uvedená v programu statistických zjišťování.

Historie procesu

Vláda

30.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
20.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě