Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o bankách, a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Začátek procesu 12.07.2019
Poslední změna 12.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Základním pilířem navrhované úpravy je poskytnutí služeb vytvářejících důvěru pro jejich uživatele a to jak pro banky tak pro její klienty. Navrhovaná úprava také vytváří podmínky pro omezený přístup bank a poboček zahraničních bank do základních registrů. Tento přístup umožní bankám a pobočkám zahraničních bank lépe předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a rovněž bránit případům zneužití identity. Klienti bank a poboček zahraničních bank tak získají bezplatný přístup k elektronicky poskytovaným službám státu a územních samosprávných celků pomocí svých stávajících bankovních autentizačních prostředků (bankovních identit) a on-line služby státu budou pro uživatele atraktivnější díky širším možnostem přístupu k nim.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

12.07.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

31.07.2019V připomínkovém řízení 
12.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

21/1992 Sb.Zákon o bankách
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu