Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády ze dne ... 2019 o ocenění udělovaném předsedou vlády

Začátek procesu 02.08.2019
Poslední změna 13.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Úřad vlády České republiky
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Předseda vlády se rozhodl počínaje letošním rokem oceňovat právnické osoby se sídlem v České republice, ve kterých má zahraniční právnická nebo fyzická osoba většinový podíl na základním kapitálu nebo vůči které je zahraniční právnická nebo fyzická osoba osobou v postavení ovládající osoby podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, za mimořádný investiční přínos pro ekonomiku České republiky a to na základě kritérií ročního obratu právnické osoby, výše zisku právnické osoby investovaného v České republice a investice právnické osoby do veřejně prospěšných aktivit a projektů, vědy, výzkumu a vzdělávání, inovací, kultury nebo udržitelného rozvoje, nebo mimořádný přínos v oblasti společenské odpovědnosti.

Historie procesu

Vláda

02.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
13.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech